Logo Bolkow24h.pl
Reklama
Rekrutacja w PWSZ w Legnicy

Konkurs ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego

Do 8.02 można składać oferty na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach Gm. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

© bolkow24h.pl

W skład komisji konkursowej weszły sekretarz gminy Katarzyna Szywała, skarbnik gminy Jolanta Majtczak, kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Wiesława Łęgosz oraz inspektor ds. społeczno-administracyjnych Angelika Pisulska-Jędrusiak.

Zadania będące przedmiotem konkursu ofert to realizacja profilaktycznych programów opiekuńczo-wychowawczych i psychoedukacyjnych w zakresie problemów alkoholowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Bolków (zadanie 1), a także realizacja profilaktycznych programów psychoedukacyjnych oraz wychowawczo-rozwojowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Bolków zagrożonych narkomanią (zadanie 2).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wynosi w przypadku obu zadań po 10 tysięcy złotych. Zadania mają zostać zrealizowane w okresie od podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2018 poz. 1492), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec gminy Bolków i jej jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bolkowie ul. Rynek 1 pok. nr 9 w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert” w terminie do dnia 8 lutego 2019 r. do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu lub złożenia oferty w urzędowym sekretariacie.

Szczegóły znajdują się TUTAJ.

Komentarze (0)


Proszę zachować komentarze zgodne z regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Informujemy, że Administratorem poniższych danych osobowych jest DJAmedia Sp. z o.o., Piotrowice-Osiedle 16, 59-424 Męcinka. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania zamieszczenia komentarza na portalu. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania poprzez kontakt z Administratorem: kontakt@jawor24h.pl.

Zaloguj się, aby korzystać ze wszystkich funkcji komentarzy.

Dowiedz się więcej

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. bolkow24h.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.


Więcej wiadomości

Reklama
Najczęściej komentowane

 

bolkow24h.pl

Portal informacyjny dla mieszkańców Gminy Bolków. Znajdziesz tutaj najświeższe informacje, zdjęcia oraz filmy z Bolkowa i okolic.